Hình thức giao hàng

- Hệ thống siêu thị: giao hàng và thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng
- Các đại lý, cửa hàng: thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hàng hóa sẽ được giao ngay khi nhận được khoản thanh toán.
cẩm nang sử dụng
sản phẩm nổi bật